Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Обучение


Българска Скеле Асоциация участва в разработване на учебни програми и методологии на обучение за подготовка на специалисти в областта на монтажа на скеле в България. Което включва провеждане (самостоятелно и/или съвместно с друга организация) на курсове, за повишаване на професионалната квалификация, както и преквалификация на работещите или желаещите да работят със скеле.

 
За въпроси, мнения и контакти:
София 1700, ул. 21 век, №30, Офис 2.8
Тел: + 359 (0)2/ 419 9611
Факс: + 359 (0)2/ 419 9790
Email: info[at]bgv.bg

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004