Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Статии

Нова наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

"През 2020 година, ние от Българска Скеле Асоциация (БСА) и скеле бранша като цяло, можем да отбележим една значителна за нас промяна, а именно създаването на нов нормативен акт, който да обхване временните съоръжения за строителство (ВСС) и в частност скелетата.

Прочети в списание Строители


 

Скелето е едно от най-опасните съоръжения за строителство и не бива да се подценява
Разговор с г-н Иво Дочев,
Председател на Българска Скеле Асоциация

Г-н Дочев, бихте ли представили пред читателите на Списание СТРОИТЕЛИ Българска Скеле Асоциация и предмета на Вашата дейност?
Българска Скеле Асоциация е доброволно, неправителствено упра- вление на физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с производство, дистрибуция, продажба,отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България.
Стреми се да представлява общите професионално технически, икономически, социални и културни интереси на членовете си на национално, а впоследствие и на европейско ниво.
Учредена е през лятото на 2014 година...

СВАЛИ И ПРОЧЕТИ

Прочети в списание Строители


 

Незадължително ръководство за добри практики при прилагането на Директива 2001/45/ЕО (Работа на високо)

Незадължително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на работни съоръжения по време на работа „Как да се изберат най-подходящите работни съоръжения за изпълнение на временни работи на височина " Европейска комисия" ...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Здраве и безопаснот в строителството

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Кои са най-рисковите професии в България, статия от inews

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Координатор безопасност

Наредба №2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА. ЗАЩИТА

Този материал е предназначен за ръководните и изпълнителските кадри от отрасъл “Строителство”. Целта му е да се даде систематизирана информация за управление на риска за един изключително важен в строителството проблем – падане от височина. В тази връзка, чрез използване схемата за оценка на риска, са посочени основните дейности и съоръжения криещи риск от падане, обстоятелствата, повишаващи този риск и примерни мерки за елиминирането или намаляването му ...

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Проектиране на фасадни скелета по европейските стандарти

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Падане от високо заради необезопасени обекти е основният риск за строителите

Необезопасени отвори в строителните и конструктивни елементи (стени, етажни плочи и др.) са сред най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда по време на извънредната инспекционна кампания в строителството през август и септември. Недостатъчното обезопасяване създава опасности от падане от височина както на хора, така и на тежки предмети, които могат да наранят работещи или преминаващи.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

РЪКОВОДСТВО за оценка на риска в малки и средни предприятия

Настоящата брошура е разработена,за да отговори на потребностите за оценка на риска от подхлъзване и падане на хора от височина.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Скелета

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

Бамбуковите скелета на Хонг Конг

На фона на ултрамодерните технологии и футуристична архитектура трудно можем да си представим, че високите сгради се изграждат и в последствие обновяват с помощта на скелета от... бамбук. През 2013 г. в Хонг Конг официално са регистрирани 1 751 бамбукови скелета на различни видове строежи.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004