Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Технически ръководители

Българската Скеле Асоциация съвместно с „Строителна квалификация“ ЕАД организира еднодневен специализиран семинар „Строителни скелета“ - Безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“ – с продължителност 8 учебни часа. Той е насочен към строителни техници и ръководители на строителни обект.

Виж повече за „Строителна квалификация“ ЕАД

Обучение

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004