Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Евро норми

Действащи Евро Норми:
Всички действащи европейски норми в областта на скелето и изискванията към материалите за производството му,можете да намерите на официалната стараницата на Български Институт по Стандартизация ( БИС ):  
http://www.bds-bg.org/ 
или на страницата на Германския Институт за Нормиране:
http://www.din.de/

Информация може да се намери и на:
http://www.geruestbau.org/
http://www.geruestbauhandwerk.de/die-innung/


EN 12810 – 1. Фасадни скелета от готови елементи. Част 1: Изисквания за продуктите;
EN 12810 – 2. Фасадни скелета от готови елементи. Част 2: Специфични методи за конструктивно проектиране;
EN 12811 – 1. Временни съоръжения за строителство. Част 1: Скелета. Експлоатационни изисквания и основно проектиране;
EN 12811 – 2. Временни съоръжения за строителство. Част 2: Информация за материалите;
EN 12811 – 3. Временни съоръжения за строителство. Част 3: Изпитване за носимоспособност;
EN 12811 – 4. Временни съоръжения за строителство. Част 4: Предпазни сводове за работни скелета. Изисквания относно изпълнението и проектирането;
EN 12812  – Кофраж и скеле за подпиране на кофраж. Изисквания за изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж;
EN 12813 – Временни съоръжения за строителство. Носещи скелета от готови елементи. Специфични методи за конструктивно проектиране;
EN 1004 – Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи. Материали, размери, проектни натоварвания и изисквания за безопасност;
EN 131 – Стълби, Термини и определения, видове, функционални размери;
EN 74 – 1. Съединения, болтове и опорни плочи заработни и носещи скелета от стоманени тръби. Част 1: Съединения за тръби. Изисквания и методи за изпитване;
EN 74 – 2. Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби. Част 2: Специални съединения. Изисквания и процедури за изпитване;
EN 74 – 3. Съединения, болтове и опорни плочи за работни и носещи скелета от стоманени тръби. Част 3: Равнинни опорни плочи и болтове. Изисквания и процедури за изпитване;
EN 39 – Стоманени тръби за тръбно скеле.Технически условия на доставка;
DIN 18451 – VOB / C (Тръжни процедури за строителни работи)  - регламентира и описва: услугата, обхвата, остойностяване и фактуриране, изискванията за материали и компоненти, изграждане, модификация и демонтиране, както и прехвърлянето на отговорността и правото за използване на готови (изградени) скелета;
BGI 663 – Инструкции за работа с работни и предпазни скелета;


БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004