Българска Скеле Асоциация
  Bulgarian Scaffolding Association
  Bulgarische Gerüstbau Verband

  BGV Вход в сайта BGV Регистрирай се!

Видове скеле

Зидарско скеле: Конструкцията на зидарското скеле трябва да бъде преди всичко стабилна, товароустойчива и достатъчно широка,така че занаятчийте да могат да се придвижват, чувствайки се сигурно и безопасно.Затова, зидарското скеле трябва да е широко най-малко 1 (един) метър, като при него от особено значение е да осигурява лесен достъп до всички части на фасадата.

Фасадно скеле: Фасадни скелета са сравнително прости рамкови конструкции, състоящи се предимно от рамки и работни платформи с широчина между  65 , 70 и 73 см., в зависимост от производителя. Служат за осигуряване на безопасен достъп на всички нива и до най-високото, предоставяйки конфортни условия за работа по фасадата. От особено значение е бързото им сглобяване и разглобяване, като се спазват мерките за безопсност. Оборудвани са с тристранни защити и предоставят безопасен достъп до всички работни нива.

Мобилно скеле:Подвижна компактна конструкция, с включена работна площадка и странични защити, която може да бъде премествана или прибутвана върху собствени колела. Най-голямото им предимство е възможността за постепенно преместване, без да се налага да бъдат разглобявани и отново сглобявани. Идеално решение за бърз ремонт на тавани. Леки алуминиеви конструкции с бърз и лесен монтаж.

Модулно скеле: Скеле, изградено на модулен принцип, позволяващо да бъде изградено от много и различни по вид отделни елементи, с различна форма, височина и ширина. Когато за нуждите на клиента е необходимо за скеляване на усложнена строителна форма, модулното скеле предоставя разнообразни решения и е правилният избор. Голямо предимство е компактното му складиране.

Подпорно скеле: Спомагателна конструкция,изградена като подпора на кофраж. Предназначена и изчислена за носене на големи натоварвания. Не се демонтира, преди бетона да е изсъхнал достатъчно или структурата да може да поддържа собственото си тегло, без да има риск от срутване. Не служи като работна платформа.

Работно скеле: Работно скеле, се наричат всички конструкции, с помоща на които се извършва работа, на което могат да бъдат складирани съответно материали и инструменти. Ползва се за малки, средни и големи височини. На трудно достъпни места,тунели и т.н.

Предпазно скеле: Защитна конструкция, която осигурява безопасността наработещите от скелето срещу падане от височина, както и предпазва минаващите хора, машини и уреди от падащи предмети.

Термини:  строително скеле; тръбно скеле; конзолно скеле; системно скеле; подвижно скеле

БСА Новини

Социални мрежи

Сподели сайта на Българска скеле асоциация в социалните мрежи.

Контакти

София 1839,

кв.Враждебна, м.Нова махала № 46

Тел: + 359 (0)2/ 419 9611

Факс: + 359 (0)2/ 419 9790

Мобилен: +359 (0) 888/ 533966

Мобилен: +359 (0) 898/ 516004